Translate this page into English

Wales (Grossbritannien), 3. März 2011 : Erweiterte Kompetenzen für die Regionalversammlung

Gebiet Wales (Grossbritannien)
┗━ Stellung Staatsteil (Grossbritannien) wird Staatsteil mit Autonomie (Grossbritannien)
Datum
Vorlage Erweiterte Kompetenzen für die Regionalversammlung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 2'289'044
Stimmbeteiligung 815'628 35,63%
Stimmen ausser Betracht 1'085
Gültige (= massgebende) Stimmen 814'512auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 517'132 63,49%
┗━ Nein-Stimmen 297'380 36,51%
Bemerkungen Seit 1997 verfügt Wales über ein Regionalparlament (Wales Assembly) mit Gesetzgebungskompetenz in 20 Gebieten, die sie in den meisten Fällen mit dem Parlament in London teilt. Mit dem neuen Gesetz soll das Regionalparlament die volle Kompetenz in allen 20 Gebieten erhalten. Verteidigung, Steuern und soziale Wohlfahrt bleiben wie bisher ausgeschlossen.

Am verlangt die Wales Assembly mit 53 zu 0 Stimmen von der Regierung eine Gesetzesvorlage für erweiterte Kompetenzen. Diese hat vier Monate Zeit, um den Government of Wales Act zuhanden einer Volksabstimmung anzupassen. Die Wales Assembly stimmt den erweiterten Kompetenzen am mit 47 zu 0 Stimmen zu. Das Gesetz tritt am in Kraft.

Amtliches Endergebnis vom . Die Summe der gültigen und ungültigen Stimmen passt nicht zusammen, weil die Ergebnisse einzelner Gebiete nicht stimmen.

Abstimmungsfrage (auf englisch und walisisch):

"The National Assembly for Wales - what happens at the moment
The assembly has powers to make laws on 20 subject areas, such as
 • agriculture
 • education
 • the environment
 • health
 • housing
 • local government
In each subject area, the assembly can make laws on some matters, but not others. To make laws on any of these other matters, the assembly must ask the UK Parliament for its agreement. The UK Parliament then decides each time whether or not the assembly can make these laws.
The assembly cannot make laws on subject areas such as defence, tax or welfare benefits, whatever the result of this vote.
If most voters vote 'yes' The Assembly will be able to make laws on all matters in the 20 subject areas it has powers for, without needing the UK Parliament's agreement.
If most voters vote 'no'
What happens at the moment will continue.
Question
Do you want the Assembly now to be able to make laws on all matters in the 20 subject areas it has powers for?
Yes / No"

"Cynulliad Cenedlaethol Cymru: yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd
Mae gan y Cynulliad y pwerau i lunio deddfau mewn 20 maes pwnc, megis:
 • amaethyddiaeth
 • addysg
 • yr amgylchedd
 • iechyd
 • tai
 • llywodraeth leol
Mae’r Cynulliad yn gallu llunio deddfau ar rai materion ym mhob maes pwnc ond nid ar faterion eraill. Er mwyn llunio deddfau ar unrhywun o’r materion eraill hyn, mae’n rhaid i’r Cynulliad ofyn am gytundeb Senedd y DU. Yna, mae Senedd y DU yn penderfynu bob tro a gaiff y Cynulliad lunio’r deddfau hyn neu beidio.
Ni all y Cynulliad lunio deddfau mewn meysydd pwnc fel amddiffyn, trethi neu fudd-daliadau lles, beth bynnag fo canlyniad y bleidlais hon.
Os bydd y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn pleidleisio ‘ydw’
Bydd y Cynulliad yn gallu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt, heb orfod cael cytundeb Senedd y DU.
Os bydd y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn pleidleisio ‘nac ydw’
Bydd yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd yn parhau.
Cwestiwn
A ydych yn dymuno i’r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?
Ydw / Nac ydw"


------------------------------------------------------------------------------------------
Gebiet        Stimm- Stimm-  in % ung- gültig   Ja  in %  Nein  in %
            ber.  bet.     ült.
------------------------------------------------------------------------------------------
Blaenau Gwent     53196  17257  32.44  22  17235  11869  68.87  5366  31.13
Bridgend       103342  36834  35.64  36  36799  25063  68.11  11736  31.89
Caerphilly      128017  44232  34.55  50  44182  28431  64.35  15751  35.65
Cardiff        248062  87228  35.16  177  87033  53427  61.39  33606  38.61
Carmarthenshire    137012  60778  44.36  87  60691  42979  70.82  17712  29.18
Ceredigion       56647  24964  44.07  44  24917  16505  66.24  8412  33.76
Conwy         91175  30812  33.79  48  30758  18368  59.72  12390  40.28
Denbighshire      74279  25605  34.47  70  25535  15793  61.85  9742  38.15
Flintshire      115691  34069  29.45  35  34032  21119  62.06  12913  37.94
Gwynedd        85540  37118  43.39  41  37091  28200  76.03  8891  23.97
Isle of Anglesey    49407  21656  43.83  25  21631  14011  64.77  7620  35.23
Merthyr Tydfil     44115  13287  30.12  19  13268  9136  68.86  4132  31.14
Monmouthshire     70074  25108  35.83  26  25082  12381  49.36  12701  50.64
Neath Port Talbot   108146  41094  38.00  48  41036  29957  73.00  11079  27.00
Newport        104700  29215  27.90  28  29187  15983  54.76  13204  45.24
Pembrokeshire     92097  35673  38.73  21  35650  19600  54.98  16050  45.02
Powys         102979  40859  39.68  54  40802  21072  51.64  19730  48.36
Rhondda Cynon Taf   176070  60963  34.62  78  60885  43051  70.71  17834  29.29
Swansea        185291  60966  32.90  61  60905  38496  63.21  22409  36.79
Torfaen        69132  23377  33.82  32  23343  14655  62.78  8688  37.22
Vale of Glamorgan   92280  37008  40.10  27  36981  19430  52.54  17551  47.46
Wrexham        101792  27525  27.04  56  27469  17606  64.09  9863  35.91
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL        2289044 815628  35.63 1085 814512 517132  63.49 297380  36.51
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung