Translate this page into English

Aserbaidschan, 26. September 2016 : Immunität des Präsidenten und der Vizepräsidenten

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Immunität des Präsidenten und der Vizepräsidenten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 5'270'613
Stimmbeteiligung 3'673'816 69,70%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'673'816auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'221'908 87,70%
┗━ Nein-Stimmen 256'190 6,97%
┗━ Stimmen ausser Betracht 193'176 5,26%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 2'542 0,07%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Art. 106-1 (neu):
Der Präsident geniesst Immunität vor Strafverfolgung, die Immunität der Vizepräsidenten kann der Präsident auf Antrag des Generalstaatsanwalts aufheben.

Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch)
Maddə 106-1. Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı
I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin şəxsiyyəti toxunulmazdır.
II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.
III. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.
IV. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.

24. Article 106-1 shall be added as follows:
Article 106-1. Immunity of the Vice-President of the Republic of Azerbaijan "I. The Vice-President of the Republic of Azerbaijan enjoys immunity during the whole term of his powers.
II. The Vice-President of the Republic of Azerbaijan may not be arrested, brought to criminal responsibility except cases when he has been caught red-handed, disciplinary measures may not be applied to him by court, he may not be searched.
III. The Vice-President of the Republic of Azerbaijan may be arrested if he has been caught red-handed. In such case body detained the vice-president must immediately notify Procurator General of the Azerbaijan Republic about the fact.
IV. Immunity of the Vice-President of the Republic of Azerbaijan might be stopped only by the President of the Azerbaijan Republic, based on application of Procurator General of the Azerbaijan Republic."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung