Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Befugnisse des Präsidenten

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Befugnisse des Präsidenten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'050'511 87,58%
┗━ Nein-Stimmen 239'990 6,89%
┗━ Stimmen ausser Betracht 192'250 5,52%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 109. Responsibilities of the President of the Republic of Azerbaijan
The President of the Republic of Azerbaijan:
1) Determines elections to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan;
2) Submits the state budget of the Republic of Azerbaijan to the Milli Majlis for approval;
3) Approves state economic and social programs;
4) With the consent of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan appoints the Prime Minister of the Republic of Azerbaijan; dismisses the Prime Minister of the Republic of Azerbaijan;
5) Appoints and dismisses members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan; chairs the meetings of the Cabinet of Ministers if necessary;
6) Makes a decision on the resignation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan;
7) Establishes central and local executive bodies within the expenses allocated for executive authorities from the state budget of the Republic of Azerbaijan;
8) Terminates decisions and ordinances of the Cabinet of Ministers and Cabinet of Ministers of Nakhchivan Autonomous Republic; and acts of the central and local authorities;
9) Recommends the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan on appointing judges to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan, Supreme Court of the Republic of Azerbaijan and the courts of appeal; appoints judges to other courts of the Republic of Azerbaijan; appoints the Attorney General of the Republic of Azerbaijan with the consent of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan;
10) Recommends the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan on appointing or dismissing the members of the Board of Directors of the Central National Bank of the Republic of Azerbaijan; appoints the Chairman of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan from the members of the Board of Directors of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan;
11) Submits the military doctrine of the Republic of Azerbaijan to the Milli Majlis for approval;
12) Appoints and dismisses the staff for high command of Armed Forces of the Republic of Azerbaijan;
13) Organizes the Administration Executive Apparatus of the President of the Republic of Azerbaijan and appoints its Heads;
14) Recommends the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan on electing human rights commissioner of the Republic of Azerbaijan;
15) Recommends the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan on establishment of diplomatic representations abroad in international organizations, appoints and withdraws diplomatic representatives abroad and in international organizations;
16) Accepts credentials of diplomatic representatives of foreign countries;
17) Signs interstate and intergovernmental international agreements; submits interstate international and intergovernmental agreements envisaging regulations other than those prescribed by the laws of the Republic of Azerbaijan, to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan for approval or termination; signs the certificates;
18) Determines referendum;
19) Signs laws and publishes them;
20) Resolves issues on citizenship;
21) Resolves issues on granting political asylum;
22) Pardons;
23) Awards with state awards;
24) Grants highest military and highest special ranks;
25) Announces general or partial military mobilization, as well as demobilizes those who were mobilized;
26) Makes decisions on the call of citizens of the Republic of Azerbaijan to limited military service, and on release of military servants who were on limited military service;
27) Establishes the Security Council of the Republic of Azerbaijan;
28) Recommends to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan on giving consent to the Armed Forces to implement duties that are not under its responsibilities;
29) Declares emergency and military situations;
30) Declares war and concludes peace agreements with the consent of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan;
31) Establishes special security services within the expenses allocated for such purposes from the state budget of the Republic of Azerbaijan;
32) Resolves other issues not under the responsibilities of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan and of the judiciary established by this Constitution."

"Maddə 109. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:
...
10) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Milli Bankı darə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı darə Heyətinin üzvləri sırasından Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini təyin edir;
...
13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasını icra aparatını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir;
...
17) dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlayır, dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir; təsdiqnamələri imzalayır;
..."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung