Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Schutz der Privatsphäre

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schutz der Privatsphäre
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'061'614 87,90%
┗━ Nein-Stimmen 236'761 6,79%
┗━ Stimmen ausser Betracht 184'376 5,29%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 32. Right of Personal Immunity
I. Everyone has the right of personal immunity.
II. Everyone has the right to keep secret private or family life. It is prohibited to interfere with private or family life, except in cases established by law. Everyone has the right to be protected from unlawful interference in his or her private and family life.
III. It is not allowed to obtain, keep, use and disseminate information about a person’s private life without his or her consent. No one may be subjected to being followed, videotaped or photographed, tape recorded or subjected to other similar actions without his or her consent save activities in cases prescribed by law.
IV. The State ensures everyone’s right to keep secret correspondence, telephone conversations, information delivered by mail, telegraph or other communication means.
V. Everyone may become familiar with the materials collected in regards to him or her save in cases prescribed by law. Everyone has a right to demand correction or elimination of the information collected in regards to him or her, which does not correspond to the truth, is incomplete or collected through violation of the provisions of law."

"Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ
...
II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafıə hüququ vardır.
III. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz.
...
V. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun haqqında toplanmış məlumatlarla tanış ola bilər. Нər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır.
"

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung